Cwis Cloriau Cymraeg – Atebion / Answers.
Tynnwch y llithrydd o’r chwith i’r dde i ddatgelu’r clawr gwreiddiol. / Pull the slider from left to right to reveal the original cover.

01.

Pang!
Gruff Rhys

02.

Melyn
Adwaith

03.

Pwy Sy’n Galw?
Big Leaves

04.

Mwng
Super Furry Animals

05.

Kurn
band Pres Llareggub

06.

Y Bardd Anfarwol
The Gentle Good

07.

Gwn Glan Beibl Budr
Lleuwen

08.

Codi /\ Cysgu
Yws Gwynedd

09.

Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn
Cowbois Rhos Botwnnog

10.

Wyau
Datblygu

Diolch eto am chwarae. / Thanks again for playing.
Os gwnaethoch chi fwynhau. Rhowch gynnig ar ein cwisiau eraill isod / If you enjoyed it. Please try our other quizzes below

Album Cover Quiz.
Brought to you by Bubblewrap Collective + Ctrl Alt Design

Thanks again for playing.
If you have any feedback, feel free to get in touch below.