Skip to content

Cwis Cloriau Cymraeg / Welsh Album Cover Quiz
Yn arbennig ar gyfer Tafwyl! / Tafwyl Special!

Gan / By Bubblewrap Collective + Ctrl Alt Design

Pa mor dda ydych chi’n adnabod eich cloriau Cymraeg?

Dyfalwch ENW’R ARTIST a THEITL YR ALBWM o’r cloriau syml yma a chyflwynwch eich atebion ar ddiwedd y rownd.

How well do you know your Welsh language album covers?

Guess the ARTIST + ALBUM TITLE of these simplified album covers and submit your answers at the end of the round.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Diolch am chwarae / Thanks for playing