Cwis Cloriau Cymraeg / Welsh Album Cover Quiz
Yn arbennig ar gyfer Tafwyl! / Tafwyl Special!

Gan / By Bubblewrap Collective + Ctrl Alt Design

Pa mor dda ydych chi’n adnabod eich cloriau Cymraeg?

Dyfalwch ENW’R ARTIST a THEITL YR ALBWM o’r cloriau syml yma a chyflwynwch eich atebion ar ddiwedd y rownd. Bydd pob ateb cywir yn cael ei roi mewn raffl i ennill bwndel o recordiau gan Bubblewrap Collective. Pob lwc!

Byddwn yn cysylltu â’r enillwr dechrau mis Gorffennaf.

How well do you know your Welsh languager album covers?

Guess the ARTIST + ALBUM TITLE of these simplified album covers and submit your answers at the end of the round. Every correct submission will go into a prize draw to win a bundle of records from Bubblewrap Collective. Good Luck!

Byddwn yn cysylltu â’r enillwr dechrau mis Gorffennaf.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Diolch am chwarae / Thanks for playing

Still here?
Support Bubblewrap Collective by buying some beautiful records from us…

Website + album covers designed by Rich Chitty at Ctrl Alt Design